Nowa strategia Centralnego Banku Europejskiego!

Nowa strategia i nowe wytyczne na przyszłość zakładają utrzymanie stóp procentowych, które w rzeczywistości mają pozostać na niskim poziomie dłużej niż wcześniej wskazywano. Po zaaprobowaniu nowego kursu inflacyjnego na poziomie 2% Europejski Bank Centralny zmienił swoje wskazania co do przyszłego trendu stóp procentowych, co czasami określa się jako forward guidance lub „wskazówki dotyczące przyszłego kształtowania się stóp procentowych”.

Stopy procentowe pozostaną zatem na obecnym poziomie lub na niższym, jeśli wymagać tego będzie rozwój sytuacji gospodarczej, dopóki Europejski Bank Centralny nie oceni, że inflacja znacznie wcześniej osiągnie poziom 2% do końca horyzontu czasowego swoich prognoz makroekonomicznych, czyli co najmniej przez trzy lata i obiecuje „trwałość” przez pozostałą część tego okresu.

Nie będzie zatem zadowalające, jeśli 2% stopa procentowa pojawi się pod koniec „średniego okresu”, do którego odnosi się cała polityka pieniężna i jej prognozy, ale cel ten musi pojawić się wcześniej i nie może zostać porzucony w kolejnych latach.

Po długim okresie niskiej inflacji i stóp procentowych zbliżonych do możliwego minimum Europejski Bank Centralny w konsekwencji jest gotowy zaakceptować inflację „umiarkowanie” wyższą od docelowej. Prognozy wskazujące na umiarkowane przyspieszenie cen nie będą już implikować, jak to miało miejsce w przeszłości, potrzeby zacieśnienia polityki pieniężnej.

Postęp inflacji bazowej będzie również musiał być zgodny ze stabilizacją ogólnej inflacji na poziomie 2% w średnim okresie prognozowania.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której przyspieszenie wskaźnika związane ze wzrostem cen niektórych szczególnie ciężkich towarów w koszyku (zazwyczaj paliwa i energia) zasygnalizuje silne zmiany w cenach względnych, co może wymagać zmian w polityce pieniężnej.

Różnica między nowym forward guidance, a sformułowaniem nadal stosowanym w oficjalnych komunikatach polityki pieniężnej jest ewidentna. W ramach starej strategii Europejski Bank Centralny dążył do tego, by inflacja osiągnęła poziom „wystarczająco zbliżony do 2% w horyzoncie czasowym projekcji”, czyli do konwergencji potwierdzonej przez zmiany w inflacji bazowej.

Nowa strategia wymaga przedłużenia ekspansywnej polityki pieniężnej, a jeżeli sytuacja będzie tego wymagała jeszcze bardziej zdecydowanej i energiczniejszej niż w przypadku starej strategii.

Nie jest przypadkiem, że nowe forward guidance, czy raczej faktyczne „przekalibrowanie” wskazań zostało przyjęte, jak oczekiwano, przytłaczającą większością głosów.