Nowelizacja ustawy o 14 emeryturze. Komu będzie przyznana i na jakich zasadach?

Pod koniec czerwca Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2022 roku. Oto, kto będzie mógł nabyć prawa do czternastej emerytury!

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Idąc za zapisami w ustawie, wysokość czternastej emerytury będzie uzależniona od tego, jaką kwotę z tego tytułu otrzymuje dana osoba w trybie normalnym. Wysokość takiego świadczenia dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza kwoty 2 900 zł, wyniesie najniższą emeryturę ustaloną na dzień 1 marca 2022. Jeżeli osoba taka przekracza 2 900 zł, kwotę najniższej emerytury, zmniejszoną o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego przed dokonaniem obliczeń i potrąceń a kwotą 2900 zł. Nie będzie ona jednak niższa niż kwota najniższej emerytury.

Nie trzeba podania

Zgodnie z zapisami w ustawie, aby otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne jakim jest 14 emerytura, nie potrzeba składać żadnych wniosku. Będzie one wypłacane z urzędu, razem ze świadczeniem głównym. Jeżeli pojawi się zbieg prawa do świadczeń, a konkretnie, gdy dwa organy równolegle mają prawo do wypłaty renty czy emerytury, prawo przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Czy to zatrzyma inflację?

Nie da się ukryć, że dodatkowe świadczenia w żaden sposób nie zrekompensują wysokich cen żywności, paliw i wszystkich elementów składających się na codzienne życie. Jedno dofinansowanie to kropla w morzu potrzeb. Wydaje się, że w ten sposób rząd chce kupić sobie wyborców. I najpewniej to właśnie się dzieje.