Czym jest inflacja i jakie niesie za sobą skutki?

Niezmiennie możemy obserwować procesy zachodzące w gospodarce i wahania dotyczące pieniądza. Coraz więcej mówi się o inflacji. Czym jest? W jaki sposób się objawia?

Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen. Oczywiście zmiany poziomów cen nikogo nie dziwią, jednak o inflacji mówimy dopiero, kiedy wzrost cen jest powszechny i dotyczy całej gospodarki. Nie jest to zjawisko lokalne.

Jakie skutki niesie za sobą inflacja?

Wzrost cen za poszczególne dobra i usługi powoduje, że niestety możemy zakupić ich mniej za tę samą kwotę, niż przed wystąpieniem zjawiska. Można więc stwierdzić, że dla mieszkańców danego kraju ma ona negatywne konsekwencje. Ponadto w przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą – mogą pojawić się trudności z ustalaniem cen dla swoich produktów w przyszłości. Dodatkowo spadek siły nabywczej pieniądza powoduje, że mniej chętnie decydujemy się na inwestowanie.

Można więc zauważyć, że zjawisko inflacji ma bardzo duży wpływ na życie każdego człowieka.